#IndonesiaDermawan

Bahagiakan Saudara di Tepian Negeri dengan Zakat Mal mu

Rp
Rp 10,000
Rp 50,000
Rp 100,000
Rp 250,000
Rp 500,000
Gunakan tanda  (,)  untuk memisahkan antar nama Pezakat , contoh Ishak Komarudin, Muhammad Soleh, Amrillah
VIRTUAL ACCOUNT (DI CEK OTOMATIS)

Rp 243,823,683 Dari Rp 500,000,000 target

49% Terkumpul by 314 Sedekah
Organizer

Global Zakat

Created 12 May, 2020 Indonesia